About The Competition

9th INTERNATIONAL BRASS INSTRUMENTS COMPETITION

IX MIĘDZYNARODOWY KONKURS GRY

NA INSTRUMENTACH DĘTYCH BLASZANYCH

2–6.04.2024
GDAŃSK, POLAND
www.amuz.gda.pl

***


ABOUT THE COMPETITION

For thirty-seven years Gdansk Music Academy has continued the tradition of the International Brass Instruments Competitions, initiated in Pabianice in 1974. The 9th International Brass Instruments Competition is about to begin after several editions of national competitions.

Gdansk tradition of making brass music dates back to the seventeenth century; even then many brass musicians played in Gdansk orchestras. There is evidence that for centuries four trombonists played chants from the tower of Saint Catherine’s Church every morning during the warm months of the year (from St. Gregory’s Day to St. Martin’s Day). The story will be continued by young musicians from all over the world.

Many previous winners are well-known both in Poland and abroad.
We wish the next generation a great deal of success and a wonderful artistic adventure.

dr hab. Andrzej Wojciechowski
Competition Director

O KONKURSIE

Od trzydziestu siedmiu lat środowisko gdańskiej Akademii Muzycznej kontynuuje, zapoczątkowane jeszcze w Pabianicach w roku 1974, tradycje Konkursu Gry na Instrumentach Dętych Blaszanych. Przed nami, po kilku edycjach konkursów krajowych, X już Konkurs Międzynarodowy.

Tradycje gdańskiego blaszanego muzykowania sięgają XVII wieku; już wówczas w gdańskich orkiestrach grało wielu takich instrumentalistów. Przekazy głoszą, że przez stulecia czterech puzonistów każdego ranka, w ciepłych miesiącach (od świętego Grzegorza do świętego Marcina), wykonywało z wieży kościoła świętej Katarzyny stosowny chorał. Dziś historię kontynuować będą młodzi muzycy z całego świata.

Wielu dotychczasowych laureatów to postaci znane dziś w Polsce i na świecie. Kolejnemu pokoleniu życzymy sukcesu i wspaniałej przygody artystycznej.

dr hab. Andrzej Wojciechowski
Dyrektor Konkursu

9th INTERNATIONAL BRASS INSTRUMENTS COMPETITION